X
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

Delivery Information

การจัดส่งสินค้าจะใช้เวลา 1-3 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์, วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

เราจัดส่งสินค้าให้ท่านฟรีทุกรายการทั่วประเทศ เมื่อมียอดการสั่งซื้อสินค้าตั่งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 

หากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้าในรายการเดียวกันต่ำกว่า 1,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า 70 บาททั่วประเทศ 

ทางเราจะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งในใบรายการ การสั่งซื้อ

หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาการจัดส่งสินค้าตามที่ทางบ้านไม้หอมฮิโนกิได้แจ้งไว้ 

ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุได้ที่เบอร์ 053-457-774-5 ทุกวันตั้งแต่ เวลา 08:00 - 18:00 น. Email: [email protected]