X
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า
แกลอรี่


จุดเริ่มต้น
           ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่น ทุกครั้งที่ไปเที่ยวชมปราสาทโอซาก้า พระราชวังอิมพีเรียล หรือว่าเวลาผมทำงานเสร็จเหนื่อยๆแล้วไปออนเซน ผมก็จะได้พบกับไม้ชนิดนี้ ที่เรียกว่า  “ฮิโนกิ” ผมได้รับรู้ถึงรสสัมผัสจากกลิ่นธรรมชาติของฮิโนกิ  ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสดชื่น คนญี่ปุ่นก็จะพูดให้ผมฟังอยู่บ่อยๆว่าไม้ชนิดนี้ มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้  จึงทำให้ผมตั้งความหวังแบบลมๆแล้งๆ ว่า “สักวันถ้าโชคเป็นของเราบ้าง เราจะขออยู่บ้านแบบนี้”
           วันนี้... ความฝันนั้นได้เป็นจริงแล้ว บ้านไม้หอมฮิโนกิ หลังแรกและหลังเดียวในเมืองไทย ได้เกิดขึ้นที่นี่ ที่อำเภอไชยปราการแห่งนี้ บ้านหลังนี้ผมตั้งใจ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ความงดงามของไม้หอมฮิโนกิ งานออกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และดูขั้นตอนการผลิตที่นอนและหมอนจากไม้หอมฮิโนกิ ในรูปแบบ Hand made เปิดให้เที่ยวชมฟรี ทุกวันครับ

-อนิรุทธ์  จึงสุดประเสริฐ-