X
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

Collection Bannmaihom

บ้านไม้หอมฮิโนกิ

             ฮิโนกิ แปลว่า "ต้นไม้แห่งไฟ" ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า ฮิโนกิเป็นไม้ศักสิทธิ์ นำมาใช้จุดในพิธีสำคัญต่างๆ เป็นไม้มงคลจึงนำมาสร้างสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาทโอซาก้า วัดโฮริจิ วัดโชวโซอิน และวัดอาซากุสะ เป็นต้น เนื่องจากคุณอนิรุทธิ์ จึงสุดประเสริฐได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 19 ปี มีความผูกพันกับไม้ชนิดนี้มาก จึงตั้งใจสร้างบ้านจากไม้หอมฮิโนกินี้ขึ้นที่ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2549 บ้านไม้หอมฮิโนกิ เป็นบ้านไม้หอมหลังแรก และหลังเดียวในประเทศไทย ที่ใช้ไม้หอมสร้างทั้งหลัง ไม้ฮิโนกิเป็นไม้ที่มีกลิ่นอโรมาเธอราพี ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน ท้ังนี้เนื้อไม้ยังสามารถป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย

    แรกเริ่มบ้านไม้หอมฮิโนกินั้นสร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัย เป็นงานสถาปัตยกรรมออกแบบที่ผสมผสานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยใช้ไม้หอมฮิโนกิที่มีอายุหลายร้อยปี ประกอบขึ้นเป็นตัวบ้าน ตั้งแต่การสร้างพื้นบ้านไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เก้าอี้ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างไม้ฝีมือดี เนื่องด้วยไม้ฮิโนกิเป็นไม้ที่มีคุณค่า คุณอนิรุทธิ์จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของไม้ และเยื่อไม้ที่เหลือใช้ จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน น้ำมันไม้หอม เครื่องสำอางจากน้ำมันไม้หอม หมอนสุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มที่นอนสุขภาพจากไม้หอมที่ประยุกต์ใช้รูปแบบการทำที่นอนตามแบบโบราณ จึงเกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรมสามารถพึ่งพาตัวเองได้

      ต่อมาจึงเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น ชมความงามของบ้านไม้หอมและตัวบ้าน ชมขั้นตอนการผลิตที่นอน และหมอนสุขภาพจากไม้หอมฮิโนกิในรูปแบบ Handmade ผ่อนคลายด้วยการนั่งจิบกาแฟ และแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชน บ้านไม้หอมฮิโนกินั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และยังเปิดให้เข้าชมฟรีอีกด้วย


 
​