งานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14

เก็บตกภาพการออกบูธ "งานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 " ค่า

กระจายรายได้สู่ชุุุมชน

การกระจายรายได้

รายการเปิดหูเปิดตา ฮิโนกิ

เปิดหูเปิดตา พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเชียงใหม่ ที่ยังไม่มีใครรู้จัก และกำลังจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวขึ้นที่นี่ นั่นคือ บ้านไม้หอมฮิโนกิ ตั้งอยู่ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณอนิรุทธิ์ แซ่จึง และนับได้ว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่สร้างขึ้นจากไม้หอมฮิโนกินำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหลัง ซึ่งใช้ไม้สักทองหนา 4 นิ้วปูพื้น และเฟอร์นิเจอร์ของบ้านทำจากไม้ฮิโนกิอายุหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า เตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้ ล้วนสร้างมาจากไม้หอม ฮิโนกิ ทั้งสิ้น 

โดยเฉพาะประตูบ้านทำจากไม้สักทองตรงกลางบานประตูใช้ทองแดงขนาดใหญ่ขึ้นรูปเป็นลวดลาย บันใดใช้ไม้มะค่าทั้งต้นในการสร้าง หากมองขึ้นไปบนเพดานของบ้านไม้หอมฮิโนกิ ก็จะเห็นลวดลายที่สวยงาม 

ตลาดสดสนามเป้า

ตลาดสดสนามเป้า

รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์

รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ 

รายการ Companion เพื่อนร่วมทาง

รายการ Companion เพื่อนร่วมทาง

รายการสุริวิภา

รายการสุริวิภา

รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ อ.ไชยปราการ 21 ตุลาคม 2555

รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ อ.ไชยปราการ 21 ตุลาคม 2555

รายการเกษตรโลก เกษตรเรา บ้านไม้หอมฮิโนกิ

รายการเกษตรโลก เกษตรเรา บ้านไม้หอมฮิโนกิ