• Slider Background

  HINOKI HANDICRAFT

  บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ

  อัญมณีล้ำค่า จากธรรมชาติ

 • Slider Background

  HINOKI HANDICRAFT

  บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ

  อัญมณีล้ำค่า จากธรรมชาติ

 • Slider Background

  HINOKI HANDICRAFT

  บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ

  อัญมณีล้ำค่า จากธรรมชาติ

 • Slider Background

  HINOKI HANDICRAFT

  บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ

  อัญมณีล้ำค่า จากธรรมชาติ

 • Slider Background

  HINOKI HANDICRAFT

  บ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ

  อัญมณีล้ำค่า จากธรรมชาติ

COLLECTION
NEWS UPDATES
Blog Post Image
04 Sep

เก็บตกภาพการออกบูธ "งานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 " ค่า

Blog Post Image
04 Feb

การกระจายรายได้

Blog Post Image
18 Nov

เปิดหูเปิดตา พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเชียงใหม่ ที่ยังไม่มีใครรู้จัก และกำลังจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวขึ้นที่นี่ นั่นคือ บ้านไม้หอมฮิโนกิ ตั้งอยู่ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณอนิรุทธิ์ แซ่จึง และนับได้ว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่สร้างขึ้นจากไม้หอมฮิโนกินำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหลัง ซึ่งใช้ไม้สักทองหนา 4 นิ้วปูพื้น และเฟอร์นิเจอร์ของบ้านทำจากไม้ฮิโนกิอายุหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า เตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้ ล้วนสร้างมาจากไม้หอม ฮิโนกิ ทั้งสิ้น 

โดยเฉพาะประตูบ้านทำจากไม้สักทองตรงกลางบานประตูใช้ทองแดงขนาดใหญ่ขึ้นรูปเป็นลวดลาย บันใดใช้ไม้มะค่าทั้งต้นในการสร้าง หากมองขึ้นไปบนเพดานของบ้านไม้หอมฮิโนกิ ก็จะเห็นลวดลายที่สวยงาม